Användarvillkor

Välkommen till Hihat

Hihat driver en plattform som kopplar samman tittare med streamers för strömningsrelaterade tjänster på liveströmmar via vår webbplats hihat.xyz. (vår “Tjänst” eller ”Tjänsten”). Tjänsten drivs av Hihat Studios AB ("Hihat", "vi", "vår", eller "oss").

Viktig terminologi som används i dessa användarvillkor

Med tittare avses en person som använder vår tjänst för att att visa en notis och ta del av en strömningsrelaterad tjänst på en stream. Med streamer avses en person som har registrerat sig på vår Tjänst för att att utföra en strömningsrelaterad tjänst och ta emot notiser på sin stream. Med stream avses alla slags direktsändningar (liveströmmar) som är kompatibla med vår tjänst.

Ditt förhållande till oss

Detta dokument och alla andra dokument som det hänvisas till inom detta (sammantaget kallat "användarvillkoren") förklarar villkoren för ditt förhållande med oss. Det är viktigt att du läser och förstår användarvillkoren innan du använder Tjänsten. Om det är något i dem som du inte förstår vänligen kontakta oss på info@hihat.xyz för att diskutera vad det betyder för dig. Genom att skapa ett konto hos oss eller genom att använda eller begära tillgång till Tjänsten så godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor vänligen avstå från att besöka vår webbplats eller på annat sätt tillgå Tjänsten.

Information om oss

Hihat Studios AB är registrerat i Sverige med organisationsnummer 559125-2225.

Information om dig

Din integritet är viktig för oss. Du bör läsa vår sekretesspolicy hihat.xyz/sekretess för att förstå hur vi samlar in, använder och delar information om dig.

Skapa ett konto som streamer

För att kunna få tillgång till Tjänsten som streamer och använda vissa funktioner och delar av Tjänsten måste du registrera dig och skapa ett konto med ett användar-ID (som kopplas till din e-postadress) och ett lösenord. Vi uppmuntrar dig att använda ett starkt lösenord till ditt konto. Du måste vara över 18 år gammal och myndig i det land där du bor för att kunna vara part i den juridiskt bindande överenskommelsen att använda vår tjänst. Du är själv ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter och andra aktiviteter som sker med anledning av ditt konto. Om du misstänker att ditt konto missbrukats på något sätt bör du omedelbart kontakta oss på: info@hihat.xyz och uppmärksamma oss på detta.

Ditt innehåll

Du försäkrar att alla bilder, text eller annan information som du tillhandahåller eller skapar ("användarinnehåll") medan du använder Tjänsten står i överensstämmelse med våra Regler för godtagbar användning. Om du har frågor angående detta kontakta oss på: info@hihat.xyz Vi kommer inte att göra gällande någon äganderätt avseende ditt användarinnehåll. Istället medger du oss en oupphörlig, oåterkallelig, icke-exklusiv, kostnadsfri licens att använda, kopiera, återskapa och tillhandahålla användarinnehållet vart som helst och i vilken form som helst i syfte att kunna erbjuda vår Tjänst (inklusive att låta andra användare se och använda användarinnehållet.) Vår rätt att använda ditt användarinnehåll påverkar på inget sätt din rätt till sekretess och vi kommer endast att använda innehåll som identifierar dig på sådant sätt som anges i vår sekretesspolicy hihat.xyz/sekretess. Vi kontrollerar eller ändrar inget användarinnehåll innan det läggs upp på Tjänsten av användare. Vi kan dock vid ett senare tillfälle komma att kontrollera, ändra, avvisa, vägra eller radera användarinnehåll som bryter mot kraven i våra Regler för godtagbar användning.

Avgifter och betalning

Streamers får prissätta sina strömningsrelaterade tjänster och notiser inom de ramar som gäller för Tjänsten. För streamers kommer en avgift motsvarande 3.25 SEK + 3.25 procent av notisavgiften ("Serviceavgift för streamer", denna avgift kan variera) att tillkomma på varje notis och strömningsrelaterad tjänst. Serviceavgiften kommer att inkludera skatter enligt lag. Streamern ansvarar själv för följa gällande skattelagstiftning på inkomster från tittare. Dessa överföringar kommer att ske inom de ramar som gäller för tjänsten efter att en notis har har skickats. Hihat administrerar notisen. Betalningen sker direkt mellan tittare och streamer genom Swish. Detta är en överenskommelse mellan streamer och tittare. Den serviceavgift som tillkommer för en streamer betalas av streamern från tittares Swish-betalningar. När serviceavgiften för streamern i fråga uppkommer till ett belopp som täcks av en donation från en tittare kommer tittaren betala Hihat genom sin swishbetalning. Detta för att streamern enkelt ska kunna betala sin streameravgift. Detta är en överenskommelse mellan Hihat och streamern. Om Streamern inte har möjlighet att få en betalning från en tittare för en viss notis, av skäl som otillräckliga medel, misstanke om bedrägeri eller brott mot våra regler har vi inte skyldighet att betala streamern.

Din rätt att använda Tjänsten

Det material och innehåll som utgör Tjänsten (exklusive användarinnehåll) tillhör oss eller våra tredje-partlicensgivare och vi ger dig tillåtelse att använda material och innehåll endast i syfte att använda Tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor. Din rätt att använda Tjänsten avser endast dig personligen och innefattar ingen rätt för dig att i din tur överföra din rätt till någon annan eller att sälja, ge bort eller överföra ditt konto till en annan person. Din rätt att använda Tjänsten hindrar inte oss från att ge andra rätt att använda Tjänsten.

Om inte särskilt tillåtet enligt dessa användarvillkor och inom ramen för Tjänstens funktioner lovar du att:

 1. inte kopiera någon del av Tjänsten;
 2. inte ge bort, sälja eller på något annat sätt tillgängliggöra någon del av Tjänsten till någon annan;
 3. inte ändra Tjänsten på något sätt ellerförsöka få tillgång till Tjänstens kod utöver i fall då vi uttryckligen publicerat den för allmänt användande.
 4. Du vidkänner att du inte har någon rätt till någon del av Tjänsten utöver rätten att använda den i enlighet med dessa användarvillkor.

Regler för godtagbart användande

I tillägg till de övriga reglerna i dessa användarvillkor, beskrivs i denna del specifika regler som gäller för användande av Tjänsten ("Regler för godtagbart användande"). När du använder Tjänsten får du inte:

 1. försöka kringgå, stänga ner eller på andra sätt störa Tjänstens säkerhetsfunktioner eller andra funktioner som förebygger och begränsar användning eller kopiering av det innehåll som görs tillgängligt via Tjänsten;
 2. skapa fler än ett konto på Tjänsten (däremot får du koppla alla dina konton till ditt konto på Tjänsten);
 3. ge falsk eller vilseledande information eller tillåta någon annan person, utöver någon som är anställd av dig, och har lämpligt ansvar samt är bunden av sekretess, tillåtelse till att använda Tjänsten i ditt namn eller i ditt ställe;
 4. utge dig för att vara någon annan, på annat sätt uppge falsk identitet eller anslutning till någon annan eller försöka ge intryck av att de har förbindelse till Hihat, om så inte är fallet;
 5. använda Tjänsten i några andra syften än avsett och som det beskrivs i dessa användarvillkor eller i det fall vi har stängt av och förbjudit dig från att använda den;
 6. skicka skräppost, spam eller upprepade meddelanden, förespråka, främja eller delta i något slags olagligt beteende (inklusive bedrägeri eller försäljning av oäkta eller stulna produkter) eller något annat beteende som kan orsaka skada på egendom eller person;
 7. förändra, störa, stoppa, avbryta eller hacka Tjänsten och inte heller samla in några data från Tjänsten utöver vad som står i överensstämmelse med dessa användarvillkor;
 8. missbruka Tjänsten genom att medvetet introducera trojaner, maskar, logiska bomber eller annat som skulle kunna skada Tjänsten eller Tjänstens användares utrustning;
 9. lägga upp eller delge användarinnehåll som innehåller nakenhet eller våld och heller inte material som kan anses vara oförskämt, hotfullt, obscent, missvisande, falskt, oriktigt eller kränkande;
 10. lägga upp eller delge användarinnehåll utan medgivande från den som äger detta innehåll eller på annat sätt kränka tredje parters upphovs- eller varumärkesrätt;
 11. använda något användarinnehåll på sådant sätt som strider mot ägarens licensieringsrättigheter;
 12. lägga upp eller delge information om andra personer utan deras tillåtelse;
 13. hota, kränka eller inkräkta på andras rätt till integritet, bidra till irritationer, obehag eller ångest eller trakassera, uppröra, genera, skrämma eller irritera någon annan person, i synnerhet Hihats personal; eller
 14. använda något slags automatiskt system, inklusive, men inte begränsat till, “robotar”, “spindlar” eller “offline-läsare” för att använda Tjänsten för att skicka fler meddelanden än en människa själv rimligen skulle kunna göra under samma tidsperiod

Underlåtenhet att efterleva dessa Regler för godtagbart användande ska anses vara ett allvarligt brott mot användarvillkoren och kan komma att leda till att vi vidtar någon av följande åtgärder:

 1. omedelbart, temporärt eller permanent återkallande av din rätt att använda Tjänsten;
 2. omedelbart, temporärt eller permanent avlägsnande av användarinnehåll;
 3. en varning till dig;
 4. rättsliga åtgärder mot dig som att du kan komma att krävas på betalning för alla uppkomna kostnader (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och juridiska kostnader) som uppkommit på grund av brottet; eller
 5. att personlig information delas med rättsväsendet i sådan utsträckning som vi bedömer nödvändigt.

Åtgärderna som beskrivs här är inte uttömmande och vi kan komma att vidta andra åtgärder som vi anser vara lämpliga.

Policy angående anmälan av och borttagande av innehåll

Vem som helst har möjlighet att kontakta oss genom att skicka ett meddelande om något innehåll som gjorts tillgängligt via vår tjänst inkräktar på deras rättigheter eller strider mot våra Regler för godtagbart användande. Detta meddelande ska skickas per e-post till info@hihat.xyz. Vänligen inkludera information enligt nedan i överträdelsemeddelandet:

Vi kommer att vidta de åtgärder vi bedömer är lämpliga utifrån vad som framgår av meddelandet och har som målsättning att inom rimlig tid meddela dig om vilka åtgärder vi tycker ska vidtas.

Skyldigheter för tittare och streamers

Om du är streamer, går du med på det följande:

Om du är en tittare, går du med på det följande:

Köpvillkor

Garanti och ångerrätt för tittare

När du slutfört ditt köp visas en bekräftelse i din webbläsare. I bekräftelsen finner ett ID för ditt köp. Sker något fel vid köpet ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@hihat.xyz med detta ID. Du ingår ett bindande avtal att köpa en notis när du går med på att köpa en notis. Du godkänner de villkor som gäller för det betalningssätt som du använder när du köper en notis. Du godkänner de användarvillkor som gäller för att använda tjänsten Hihat när du köper en notis. Om en tittare, i samband med sin betalning av notiser, känner välgrundad missnöjdhet av tjänsten finns det möjlighet att begära återbetalning från Hihat. Begäran om återbetalning ska göras enligt följande: Återbetalningsbegäran måste skickas via e-post till Hihat på info@hihat.xyz inom 14 dagar efter att betalningen påbörjades. Återbetalningsbegäran ska innehålla en detaljerad förklaring, inklusive fotografisk bevisning om sådan finns. Efter att en återbetalningsbegäran mottagits kommer Hihat på eget gottfinnande avgöra om någon återbetalning ska göras till tittaren. Granskningsprocessen kan komma att ta upp till 3 veckor. Om en återbetalning ska göras kommer denna att ske via bankkonto, och det kan komma att ta upp till 10 dagar innan pengarna finns tillgängliga på ditt konto.

Avslutande av vårt förhållande

Om du vid något tillfälle känner att du inte kan godkänna dessa användarvillkor eller ändringar som gjorts i dessa måste du omedelbart sluta att använda Tjänsten. Om du önskar att sluta använda Tjänsten kan du avaktivera ditt konto genom att skicka e-post till info@hihat.xyz från det konto du registrerat på tjänsten så kommer vi att avaktivera ditt konto. Om du avaktiverar ditt konto kommer du att inte längre att kunna få tillgång till kontot eller den data som lagrats i kontot. För information om hur länge vi behåller den data som har samband med ditt konto vänligen se vår sekretesspolicy (www.hihat.xyz/sekretess). Vi kan komma att omedelbart stänga ditt konto och förhindra dig från att använda Tjänsten om du bryter mot våra Regler om godtagbart användande, andra viktiga regler, eller villkor som vi ställer för användning av Tjänsten inklusive dessa användarvillkor. Vi kan också komma att återkalla eller stänga ner Tjänsten men kommer i sådant fall att meddela dig i rimlig tid så att du får en rimlig period på dig att ladda ner ditt användarinnehåll. Om du, eller vi, avslutar din användning av Tjänsten eller vi stänger ner den som beskrivet i denna del kan vi komma att radera eller ändra ditt användarinnehåll, ditt konto eller annan information som vi har om dig. Du kommer också att förlora din rätt att använda Tjänsten eller komma åt ditt användarinnehåll. Vi kommer inte att erbjuda någon kompensation för dina förluster. Avslutande av din användning av Tjänsten eller att du stänger ditt konto kommer inte att påverka eventuella skyldigheter som du fortfarande har mot oss, eller någon annan tittare eller streamer enligt ett avtal som du har med dem.

Ansvar

Du vidkänner att Hihat inte är part i avtal mellan streamer och tittare. Följaktligen kan inte Hihat hållas ansvarig för några avtalsbrott mellan streamer och tittare. För att missförstånd ska undvikas klargörs här att streamern är ensamt ansvarig för att utföra notisen. Hihat tar inte på sig något ansvar för något slags tekniskt fel eller andra problem med notisen. Streamern går med på att ta på sig ansvar för all slags förlust eller skada som vi kan komma att orsakas på grund av brott mot dessa användarvillkor eller mot avtal som slutits med tittaren. Streamern går med på att kompensera oss för förluster som vi kan komma att orsakas på grund av att en tittare framför krav mot oss eller vidtar andra åtgärder på grund av streamerns brott mot dessa användarvillkor eller avtal med tittaren. Tittaren går med på att kompensera oss för förluster och skada som vi kan komma att orsakas på grund av krav eller åtgärder som vidtas mot oss på grund av att tittaren brutit mot dessa användarvillkor eller avtal med streamern. Vår tjänst tillgängliggör användarinnehåll från tredje parter. Eftersom vi inte själva har producerat sådant innehåll kan vi inte på något sätt hållas ansvariga för det. I synnerhet så kan vi inte verifiera några krav som ställs av streamer eller tittare. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att se till att Tjänsten finns tillgänglig i acceptabel utsträckning under normal kontorstid.

På grund av internets och teknologins naturliga karaktär, kan Tjänsten (Hihat, beskriven ovan) endast tillhandahållas “i befintligt skick”. Detta innebär att vi inte kan garantera att Tjänsten kommer att vara fri från störningar, förseningar, fel eller på andra sätt motsvara dina förväntningar och vi ger heller inte i dessa användarvillkor några garantier när det gäller Tjänstens prestanda och tillgänglighet och frånsäger oss alla skyldigheter utöver vad som följer av lagstiftning. I det fall att något ansvar skulle anses följa på grund av den tjänst vi tillhandahåller kommer vårt ansvar mot dig aldrig att överstiga den summa du betalat till oss eller 20 000 kr. I vilket fall kommer vi aldrig att kunna hållas ansvariga för någonting som inte rimligtvis skulle kunna förutses.

Tvistelösning

Om du har ett klagomål mot oss avseende vår tjänst, vänligen kontakta oss alltid först på: info@hihat.xyz och försök lösa tvisten med oss på ett informellt sätt. Om vi mot förmodan inte skulle kunna lösa tvisten kommer vi att diskutera med dig hur den ska lösas på bästa sätt. Om du har ett klagomål mot en annan person som har registrerat sig på vår tjänst och detta har samband med Tjänsten kommer vi i rimlig utsträckning att assistera er för att lösa sådana tvister informellt. Vi vill dock klargöra att vi inte har någon skyldighet att lösa sådana tvister till båda parters tillfredsställelse.

Ändringar av Tjänsten

Vi håller ständigt på att förbättra och uppdatera Tjänsten för att hitta nya sätt att erbjuda dig nya och innovativa funktioner och tjänster. Förbättringar och uppdateringar görs också på grund av förändringar i teknologi, preferenser, beteenden och det sätt som människor använder internet och vår Tjänst. För att göra detta kan vi komma att behöva uppdatera, nollställa, sluta erbjuda och/eller stödja en viss del av Tjänsten eller en funktion som har samband med Tjänsten. Dessa ändringar av Tjänsten kan komma att påverka tidigare aktiviteter inom Tjänsten, funktioner som du använder, din profil eller ditt användarinnehåll. Förändringar av Tjänsten kan komma att innebära att dina serviceelement blir raderade eller nollställda. Du vidkänner att det är en nyckelegenskap för vår tjänst att förändringar kommer att göras över tiden och detta är en av de viktigaste förutsättningarna under vilka vi ger dig tillgång till Tjänsten. När vi gör ändringar av Tjänsten innebär ditt fortsatta användande av Tjänsten att du accepterar dessa ändringar av Tjänsten. Du har alltid möjlighet att sluta använda Tjänsten och avaktivera ditt konto vilket kan göras genom inställningarna på Tjänsten. Vi kommer att försöka, om det är möjligt och rimligt, att kontakta dig om det görs några signifikanta förändringar av Tjänsten.

Ändringar i dokumenten

Vi kan komma att då och då göra ändringar i dessa användarvillkor. Den senaste versionen kommer dock alltid att finnas tillgänglig på www.hihat.xyz/villkor. Ändringar kommer vanligtvis att göras på grund av att nya funktioner läggs till, ändringar i lagstiftning eller att vi behöver klargöra vår position i en viss fråga. Vi kommer att försöka, om det är möjligt och rimligt, att kontakta dig om det görs några signifikanta förändringar i dokumenten som det hänvisas till i dessa användarvillkor. Vi kan komma att kontakta dig genom Tjänsten (t.ex. genom att be dig att acceptera ändringar innan du fortsätter att använda Tjänsten) eller via separat e-postmeddelande. Normalt kommer vi att förvarna dig innan nya villkor träder i kraft. Ibland kan ändringar behövas göras omedelbart och i sådant fall kommer vi inte att ge någon förvarning.

Dokument som gäller för vårt förhållande med dig

Den nuvarande versionen av användarvillkoren innehåller de enda villkor och regler som gäller för vårt förhållande med dig. Äldre versioner av användarvillkoren är ej längre tillämpliga för vårt förhållande och ersätts i sin helhet av den nuvarande versionen. Vi har för avsikt att dessa användarvillkor skall fungera som det skriftliga avtal som gäller för vårt förhållande med dig avseende tillhandahållandet av Tjänsten. Även om delar av användarvillkoren inte länge kan göras gällande gäller de övriga villkoren i användarvillkoren även fortsättningsvis för vårt förhållande med dig. Om du inte följer dessa användarvillkor och vi inte vidtar åtgärder omedelbart innebär det på inget sätt att vi har frånsagt oss några rättigheter och vi kan fortfarande komma att vidta åtgärder senare.

Uppdelning

I det fall att en regel i dessa användarvillkor skulle anses vara olaglig eller ej verkställbar påverkar det inte giltigheten av övriga villkor och dessa kommer även fortsättningsvis att vara gällande i sin fulla utsträckning.

Gällande lagstiftning

Vid tillämpning och tolkning av dessa villkor i samband med eventuella tvister gäller svensk lagstiftning. Tvister som uppkommit med anledning av, eller i samband med, ditt användande av Tjänsten ska hanteras i det svenska domstolssystemet. Om du har din hemvist inom EU påverkar dock inte regeln i denna punkt dina rättigheter enligt nationell lagstiftning i det land där du bor, inklusive att få tvister som uppkommit i samband med ditt användande av Tjänsten prövade i nationella domstolar.

Kontakt, feedback och klagomål

Om du behöver kontakta oss angående dessa användarvillkor eller någon av de dokument som nämns i dem vänligen skicka e-post till oss på: info@hihat.xyz. Vi värdesätter att höra från våra användare och är alltid intresserade av att lära oss hur vi kan förbättra Tjänsten. Genom att skicka feedback ger du upp eventuella rättigheter du har med anledning av denna feedback så att vi kan använda den utan förbehåll eller dela med oss av den till andra, utan betalning till dig.