Sekretesspolicy

1. Hur vi jobbar med sekretess

Hihat Studios AB ("Hihat", "vi", "vår", eller "oss") är fast beslutna att skydda din integritet.
I denna sekretesspolicy förklaras hur vi samlar in, lagrar, hanterar, överför, delar och använder data som identifierar, eller är associerad med dig ("personlig information") samt hur vi använder cookies och liknande teknologi. Hihat driver en plattform som kopplar samman tittare med streamers som vill köpa och sälja notiser på liveströmmar via vår webbplats www.hihat.xyz ("Tjänsten"). Denna sekretesspolicy gäller vår Tjänst. Terminologi som används i denna policy har samma betydelse som i våra “Användarvillkor”, om inte annat särskilt anges i denna sekretesspolicy. Innan du begär tillträde till eller använder dig av vår Tjänst ska du försäkra dig om att du har läst och förstått hur vi samlar in, lagrar, använder och lämnar ut din personliga information som det beskrivs i denna sekretesspolicy. Hihat är personuppgiftsansvarig för all den personliga information som vi har om dig.

2. Personlig information som vi samlar in och hur vi använder den

Vi samlar in personlig information om dig genom att du frivilligt delar med dig av den direkt till oss när du använder vår Tjänst. Detta kan inkludera information som du delar med oss när du registrerar ditt användarkonto, fyller i ett formulär vid användande av Tjänsten, skapar eller ändrar din användarprofil, skickar meddelanden genom Tjänsten, kommunicerar genom telefonsamtal, e-post eller på annat sätt, skriver upp dig på vår e-postlista för att få vårt nyhetsbrev, använder dig av ett särskilt erbjudande eller använder några andra delar som ingår i vår Tjänst. Vi kan också komma att samla in personlig information genom tredje part. Om du väljer att inte dela med dig av din personliga information kan detta komma att innebära att vi inte kan erbjuda dig vår Tjänst eller tillmötesgå eventuella andra önskemål från dig. I tabellen i “Dokument 1” anges de kategorier av personlig information som vi samlar in om dig och hur vi använder denna information. Tabellen visar också vilken rättslig grund vi stöder oss på för hanteringen av den personliga informationen, kategorier av mottagare av den personliga informationen och uppgifter om hur vi avgör hur länge vi behåller informationen. Vi samlar också automatiskt in personlig information indirekt genom att registrera hur du använder vår Tjänst samt information om den elektroniska enhet som du använder för att få tillgång till vår Tjänst. I tabellen i ”Dokument 2” anges vilka kategorier av personlig information som vi samlar in om dig automatiskt och hur vi använder den. Tabellen visar också vilken rättslig grund vi använder oss av för hanteringen av den personliga informationen, kategorier av mottagare av den personliga informationen och uppgifter om hur vi avgör hur länge vi behåller informationen. Vi kan komma att länka den personliga information vi samlar in om dig med den information vi samlar in automatiskt. Detta möjliggör för oss att erbjuda dig en individualiserad upplevelse oberoende av hur du interagerar med oss. Vi kan komma att anonymisera den personliga information som vi samlar in (så att du inte direkt identifieras). Vi kan komma att använda anonymiserad information i syfte att testa våra IT-system, för forskning, för dataanalys, för att förbättra vår Tjänst eller för att utveckla nya Tjänster eller funktioner. Vi kan också komma att dela med oss av din anonymiserade information till andra. Vi kan komma att kontakta dig via e-post eller på annat sätt med viktig information relaterad till vår Tjänst (inklusive t.ex. bekräftelser av transaktioner).

3. Lagring av personliga uppgifter

Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot att bli förstörd, skadad eller på annat sätt gå förlorad, av olyckshändelse eller genom olagliga handlingar. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att försäkra att din personliga information hanteras säkert och i enlighet med gällande lagstiftning och denna sekretesspolicy.

4. Dina rättigheter avseende din personliga information

I enlighet med sekretesslagstiftning från den Europeiska Unionen har du följande rättigheter avseende din personliga information som vi innehar:

Rätt till tillgång.
Rätten att ta del av din personliga information.

Rätt till rättelse.
Rätten att få din personliga information korrigerad utan onödigt dröjsmål i de delar den är felaktig eller ej komplett.

Rätt till radering.
Rätten att få din personliga information raderad utan onödigt dröjsmål i sådant fall att informationen inte längre är nödvändig utifrån det syfte för vilket den samlats in eller hanterats (inklusive hantering som krävts i enlighet med rättsliga krav på oss).

Rätt till begränsning.
Rätten att begränsa hur vi hanterar din personliga information under en viss period på grund av vissa omständigheter, som när du anser att din personliga information inte är korrekt, så att vi kan verifiera riktigheten av den personliga information vi har.

Om du vill använda dig av någon av dessa rättigheter vänligen kontakta oss genom att använda den kontaktinformation som återfinns i slutet av denna sekretesspolicy. Du kan också kontrollera att den personliga information du har givit oss är riktig genom att logga in på ditt konto via vår Tjänst. Du har också rätt att lämna in klagomål genom att kontakta Konsumentombudsmannen.

5. Cookies och liknande teknologi

Vår webbplats använder sig av cookies för att särskilja dig från andra användare av webbplatsen. Detta möjliggör för oss att tillhandahålla en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och hjälper oss också att förbättra den. Cookies är små delar av kod som möjliggör för oss att individualisera din upplevelse på vår webbplats genom att din information såsom användar-ID och andra val sparas. En cookie är en liten datafil som vi överför till din dators hårddisk för att kunna göra dessa registreringar. Vi använder oss av följande typer av cookies:

  1. Helt nödvändiga cookies. Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna driva vår webbplats. De inkluderar t.ex. cookies som möjliggör att du loggar in på vår webbplats, eller använder våra elektroniska betaltjänster.
  2. Analytiska/prestanda cookies. De möjliggör för oss att känna igen och räkna antal besökare och följa hur besökarna använder sig av webbplatsen. Detta hjälper oss att förbättra hur vår webbplats fungerar exempelvis genom att säkerställa att besökare snabbt hittar vad de letar efter.
  3. Funktionella cookies. Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att individualisera innehållet för dig, hälsa dig välkommen med namn och komma ihåg dina preferenser (t.ex. ditt val av språk och vart du bor).
  4. Tredje-part cookies. Vänligen var medveten om att annonsörer och andra tredje parter kan använda sina egna cookies när du klickar på deras annonser eller länkar på vår webbplats. Dessa tredje parter är själva ansvariga för sina cookies och hur de hanterar sekretess.

De cookies vi använder oss av har till syfte att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av vår webbplats men om du inte vill motta cookies har du via de flesta webbläsare möjlighet att ändra dina inställningar avseende cookies. Vänligen var medveten om att om du vägrar att motta cookies kan detta komma att innebära att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. Dessa inställningar återfinns oftast under “alternativ” eller “preferenser” i din webbläsares meny. För att bättre förstå dessa inställningar kan de följande länkarna vara till nytta, i annat fall bör du använda “hjälp”-funktionen i din webbläsare för ytterligare detaljer.

  1. Cookie inställningar i Internet Explorer
  2. Cookie inställningar i Firefox
  3. Cookie inställningar i Chrome
  4. Cookie inställningar i Safari webb ochiOS

6. Länkar till tredje parters webbplatser

Vår Tjänst kan då och då innehålla länkar till tredje parters webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, länkar från andra användare, partner-nätverk, annonsörer, partners, handlare och affiliates. Om du klickar på länkarna till dessa webbplatser vänligen notera att de kan samla in information om dig och din användning av deras webbplats samt att de har sina egna policyer angående sekretess. Vi åtar oss inget ansvar för hur de samlar in information eller för deras policyer. Vänligen kontrollera varje enskild policy innan du lämnar ut någon information till sådana webbplatser.

7. Vår policy angående barn

Vår Tjänst är inte avsedd för personer under 18 år och vi samlar inte medvetet in någon information om barn. Om du blir medveten om att ditt barn har tillhandahållit oss någon personlig information utan ditt medgivande vänligen kontakta oss genom de kontaktuppgifter som återfinns nedan, så att vi kan vidta åtgärder för att avlägsna sådan information och stänga det konto ditt barn har hos oss.

8. Ändringar i denna policy

Vi kan då och då komma att göra ändringar i denna sekretesspolicy så du bör regelbundet gå tillbaka till denna sida. När vi gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer detta att återspeglas genom angivande av ett “senast ändrad”-datum i slutet på policyn. Ändringar träder i effekt med omedelbar verkan när de publicerats på denna sida.

9. Meddelanden till dig

I det fall vi behöver delge dig information avseende någonting av rättsliga skäl eller av andra affärsrelaterade skäl kommer vi att välja det sätt som vi tror är bäst för att komma i kontakt med dig. Vanligtvis kommer det att ske via e-post eller ett meddelande genom vår Tjänst. Den omständighet att vi kan komma att skicka meddelanden till dig kommer inte att hindra dig från att välja bort viss slags kontakt på så sätt som det anges i denna sekretesspolicy.

10. Kontakta oss

Frågor, kommentarer eller önskemål avseende denna sekretesspolicy är välkomna och ska skickas till datasäkerhetsansvarig på: info@hihat.xyz

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 16 Feb 2019.

11. Dokument

Bifogat Dokument 1 - Personlig information som vi samlar in
Bifogat Dokument 2 - Personlig information som samlas in automatiskt